O spoločnosti

Spoločnosť AplS, s.r.o. sa špecializuje na vývoj a dodávku podnikových informačných systémov a poskytovanie komplexných služieb vrátane poradenstva a školení v systémoch riadenia firiem s využitím ľudského potenciálu, ktorý má dlhoročné skúsenosti pri aplikácií ERP systémov.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2005 zlúčením firiem APPS a LDS, ktoré sú na trhu už od roku 1991 s ambíciou ponúknuť kvalitný informačný systém s pokrytím všetkých oblastí riadenia výrobnej a obchodnej firmy. S využitím mnohých doterajších skúsenosti pri vývoji a implementácií obdobných systémov spoločnosť vyvynula vysoko kvalitný a spoľahlivý informačný systém.

Pri vývoji bola použitá moderná technológia SQL prístupu k dátam, ako aj objektové programovanie. Bol navrhnutý tak, aby jeho funkcionalita zabezpečila zefektívnenie firemných procesov jeho užívateľom. Užívatelia ocenia spoľahlivosť, nenáročnosť, nízke prevádzkové náklady softwaru pokryvajúceho väčšinu podnikových procesov. Rozdelenie celého systému do jednotlivých samostatných modulov umožnuje užívateľovi si vybrať len to, čo naozaj potrebuje.

Spoločnosť je zákaznícky orientovaná s dôrazom na kvalitnú prípravu a implementáciu s cieľom optimálne pokryť potreby zákazníkov. Neponúka zákazníkovi len produkt, ale komplexné riešenie všetkých jeho problémov v oblasti procesného riadenia, modelovania, optimalizácie podnikových procesov a implementácie riešení SPA

Poskytujeme zákazníkovi dlhodobú individuálnu podporu tak, aby bol neustále schopný reagovať na rýchlo sa meniace požiadavky trhu.

Ponúkame školenia prispôsobené priamo zákazníckym potrebám, čím sa zabezpečí to, aby sa naši klienti učili na riešení svojich konkrétnych problémov.